Izgubljena kartica
Ukoliko ste izgubili karticu, prijavite njen gubitak na bilo kojoj recepciji Aminess hotela i kampova a mi ćemo vam bez ikakve naknade napraviti novu.
Za svaku sljedeću zamjenu kartice kao naknada za njenu izradu oduzet će se 100 bodova s Vašeg AMI+ korisničkog računa.